O mnie Terapia Gestalt Kontakt

O mnie

Moje zdjęcie

Jestem pedagogiem i psychoterapeutką, pracującą w nurcie Gestalt. Oznacza to, że w trakcie terapii skupiam się przede wszystkim na jakości relacji terapeuta – klient. Staram się zbudować zaufanie i stworzyć przestrzeń na wyłonienie prawdziwej natury JA, osoby z którą pracuję oraz wzmocnić jej sprawczość w życiu codziennym. Moim celem jest wsparcie w poszerzaniu samoświadomości i odnalezieniu osobistego potencjału.

Swoją drogę zawodową rozpoczęłam od studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalności poradnictwo rodzinne i zawodowe. Przez ponad 12 lat pracowałam z ludźmi w środowisku biznesowym w kontekście zasobów ludzkich i doradztwa personalnego. Potrzeba bardziej osobistego kontaktu z drugim człowiekiem, sprowadziła mnie ponownie na ścieżkę pomocy psychoterapeutycznej.

Ukończyłam staż rozwoju osobistego w Instytucie Gestalt w Krakowie i obecnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie, której program opiera się na wymaganiach EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).

W trosce o dobro swoje i swoich klientów pracuję w oparciu o wytyczne Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Terapia

Do podjęcia psychoterapii, szczególnie zapraszam osoby doświadczające:

Oferuję:

Konsultacje psychoterapeutyczne

To spotkania z terapeutą, najczęściej poprzedzające właściwą psychoterapie. Zazwyczaj przeprowadza się ok. 3 konsultacji, podczas których terapeuta ma okazję zorientować się w sytuacji życiowej danej osoby oraz trudnościach z jakimi przychodzi do gabinetu. Samemu klientowi natomiast umożliwiają rozeznanie się czy terapia jest mu potrzebna i czy ten konkretny terapeuta oraz podejście, w którym pracuje są dla niego odpowiednie.

Czas trwania jednej konsultacji to 50 min.
Koszt: 120 zł

Sesje psychoterapeutyczne – Psychoterapia

To cykliczne spotkania - przeważnie raz w tygodniu - w trakcie których klient przy pomocy terapeuty ma możliwość rozpoznania własnych emocji i potrzeb, znalezienia satysfakcjonujących go rozwiązań czy odkrycia właściwych dla siebie ścieżek wyjścia z trudnych sytuacji i kryzysów. Psychoterapia pomaga w ten sposób wprowadzić zmiany w codziennym funkcjonowaniu, przekształcając podejście klienta do pojawiających się w jego życiu okoliczności i osób. Długość psychoterapii zależy od potrzeb danej osoby i jest ściśle związana z rozmiarem trudności jakich doświadcza.

Czas trwania jednej sesji to 50 min.
Koszt: 120 zł

Gestalt

Dla mnie Gestalt to przede wszystkim: świadomość siebie w „tu i teraz” w relacji Ty – Ja.
To akceptacja autentyczności, to odpowiedzialność za bycie sobą.

Psychoterapia Gestalt jest jednym z kluczowych nurtów humanistyczno – egzystencjalnych. Charakteryzuje się zintegrowanym podejściem do człowieka, jako wyjątkowej, wielowymiarowej istoty.

Terapia Gestalt ukierunkowana jest na budowanie świadomości i integrację rozmaitych elementów samego siebie; emocji, myśli, potrzeb i sygnałów z ciała. Dzięki temu człowiek ma szanse na bycie w kontakcie ze sobą i podejmowanie wyborów zgodnych z nim samym. Jednak samoświadomość to niejako pierwszy krok, dopiero akceptacja tego co o sobie wie, pozwala mu iść dalej i rozwijać się. Prawdziwa zmiana zachodzi wtedy, kiedy pozna siebie i zaakceptuje to kim jest a nie kiedy będzie próbował zmienić się na siłę i dopasować do jakiegoś szablonu. Ważne w podejściu Gestalt jest więc to, że psychoterapeuta nie zmienia człowieka według własnego przekonania, nie daje gotowych rad jak żyć ale pokazuje klientowi jego własną moc i odpowiedzialność za siebie. Ta - oparta na autentycznym, życzliwym zaciekawieniu klientem – relacja terapeutyczna, dzięki empatycznej, otwartej a przede wszystkim nieoceniającej postawie terapeuty, stwarza przestrzeń do pojawienia się prawdziwego JA klienta.

Równie istotnym elementem nurtu Gestalt jest koncentracja na teraźniejszości. Wybieganie w przyszłość czy zapętlenie się w przeszłości powoduje, że traci się z oczu chwilę obecną. Kontakt z „tu i teraz” umożliwia pełniejsze przeżywanie i lepsze wykorzystanie własnego potencjału. Jedynie w teraźniejszości ma się szanse na autentyczne spotkanie z drugim człowiekiem.

W psychoterapii Gestalt każdy jest zdolny do samoregulacji a wszelkie zakłócenia w tym procesie generują wewnętrzne blokady i trudności w relacjach z innymi. Ważne jest, więc aby cykl doświadczania i realizacji potrzeb płynął możliwie nieprzerwanie, utrzymując w osobie stan wewnętrznej równowagi i poczucie spełnienia.

Kontakt

Pracuję w prywatnym gabinecie lub online.
W celu umówienia się na konsultację proszę
o kontakt telefonicznie bądź mailowo:

Telefon: 533 779 959
Email: psychoterapia@liszewska.pl
Wrocław, ul. Legnicka 59a/139